Podpořené projekty

Projekty


Projekty podpořené z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022:

  • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022. Dotace ve výši 177.000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Vybavení místnosti pro důstojné rozloučení se zesnulými". 

  • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022. Dotace ve výši 300.000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Obnova materiálně-technického vybavení v Domově pro seniory - Domově sv. Zdislavy".

  • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022. Dotace ve výši 1.000.000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Venkovní úpravy v Domově sv. Zdislavy".