Podpořené projekty

V rámci Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (SSL) na rok 2023 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Statutárního města Opava ve výši 1.890.000 Kč na realizaci projektu "Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy".

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 177.000 Kč na realizaci projektu "Vybavení místnosti pro důstojné rozloučení se zesnulými".

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu "Venkovní úpravy v Domově sv. Zdislavy".

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu "Instalace výtahu v domově pro seniory".