Týden plný zážitků


Jak pomáháme?

Lidé s mentálním postižením, autisté, žijí často v izolaci. S námi zažívají týden plný zážitků.

Shlédněte naši fotogalerii a uvidíte sami.


Harmonogram dne

Klienti DS se zapojují do jednotlivých programů dle časového harmonogramu:

  • 07:30 - 08:30 scházení se, rozhovory, individuální činnosti
  • 08:30 - 09:00 společný kruh
  • 09:00 - 10:00 výchovné, vzdělávací, aktivizační terapeutické činnosti
  • 10:00 - 10:30 svačina, úklid po svačině
  • 10:30 - 12:00 edukační programy, pohybové aktivity, pobyt mimo zařízení
  • 12:00 - 12:30 oběd
  • 12:30 - 13:00 relaxace, předčítání
  • 13:00 - 15:00 volnočasové, aktivizační a terapeutické činnosti