Denní program

Uživatelé DS se zapojují do jednotlivých programů dle časového harmonogramu:

  • 07:30 - 08:30 scházení se, rozhovory
  • 08:15 - 09:15 společenské hry, vzdělávací programy, pohybové aktivity
  • 09:15 - 09:30 příprava svačiny
  • 09:30 - 10:00 svačina, úklid po svačině
  • 10:00 - 12:00 výchovné, aktivizační a terapeutické činnosti
  • 12:00 - 12:30 oběd
  • 12:30 - 13:00 relaxace, předčítání
  • 13:00 - 15:00 výchovné, aktivizační a terapeutické činnosti