Historie domova pro seniory

Dům, v němž se Domov sv. Zdislavy nachází, koupily řeholní sestry v roce 1927. Potřebou bylo získat prostor pro rozrůstající se činnost Marianum, který s domem těsně sousedí. Do domu byly tehdy umístěny děti s mentálním postižením. Dále zde byla zřízena zubní ambulance a byt pro kněze. V roce 1950 byla státem činnost zrušena a dům zabrán. Komunistický režim zde usídlil správu Okresního ústavu sociálních služeb. Dům byl Kongregaci vrácen v roce 1991. V duchu charismatu zakladatelky Matky Františky Lechnerové zde sestry 1. 9. 1992 zřídily Penzion pro seniory. V penzionu začaly pracovat sestry i civilní zaměstnanci. Přicházejícím seniorům se snažili vytvořit domov rodinného typu, kde by mohli prožít spokojené stáří a dobře se připravit na okamžik smrti. Penzion se postupem doby musel přetransformovat na Domov pro seniory. Od založení sociální služby v roce 1992 až po současnost je Kongregace Dcer Božské Lásky jejím zřizovatelem.