Partneři a dárci

Dále děkujeme

Kolektivu zaměstnanců Komerční banky, a.s.

firmě AZ-INTERGIPS a.s.

firmě PRADE Investment s.r.o.