Pro zájemce o sociální službu

Jak požádat o službu, žádost o službu, vyjádření lékaře

Vzor smlouvy, Úhrady, Pravidla společného soužití

Vzor Smlouvy o poskytnutí služby

Úhradovník za poskytovanou sociální službu

Pravidla společného soužití