Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (dříve nazývané jako citlivé údaje) Uživatele dle Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Obecné nařízení GDPR"), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících platných právních předpisů, a to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění poskytování sociální služby. Účelem zpracování těchto údajů je poskytování sociální služby domova pro seniory. Uvedené údaje se zpracovávají po celou dobu poskytování sociální služby domova pro seniory, tj. do doby, dokud nepomine Účel zpracování.