Podpořené projekty

2024

Moravskoslezský kraj - Dotaci ve výši 2 424 000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní", která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2024 - 2026.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL - Projekt specializované vzdělávání zaměstnanců DS Domovinka ve výši 45.675 Kč.  Projekt bude realizován objednáním tří samostatných akreditovaných kurzů specializovaného vzdělávání v roce 2024 a sice kurzem Snoezelen-MSE v rámci volnočasové aktivity, kurzem Základy zvládání agrese a rozšířeným kurzem Restriktivní opatření, nácvik fyzických úchopů.

2023

Moravskoslezský kraj - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023. Dotace ve výši 45.000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "KSS 5/23 Kurzy Základy alternativní a augmentativní komunikace a Specifické potřeby a smyslové vnímání u lidí s poruchami autistického spektra".

Moravskoslezský kraj - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023. Dotace ve výši 68.100 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "KSS 2/23 Kompenzační pomůcky a XXL křesla pro uživatele DS Domovinka".

město Kravaře - dotace ve výši 5.000 Kč byla poskytnuta na aktivizační služby a provoz Denního stacionáře Domovinka.

obec Bolatice - dar ve výši 15.000 Kč byl poskytnut na aktivizační pomůcky a činnosti Denního stacionáře Domovinka.

město Hradec nad Moravicí - dar ve výši 5.000 Kč byl poskytnut na provoz Denního stacionáře Domovinka.

Statutární město Opava - Projekt "Denní stacionář Domovinka" - v rámci Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (SSL) na rok 2023 byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Opavy ve výši 710 000 Kč. 


2022

Moravskoslezský kraj - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022. Dotace ve výši 181.500 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Nákup a obnova materiálně technického zabezpečení a zajištění oprav a udržování Denního stacionáře Domovinka".

město Kravaře - dotace ve výši 20 tisíc Kč byla poskytnuta za účelem pokrytí nákladů sociální služby Denní stacionář Domovinka. Díky finanční podpoře jsme mohli vybavit naši terapeutickou místnost o projektor.

obec Bolatice - dar ve výši 15 tisíc Kč byl poskytnut za účelem spolufinancování provozních nákladů v rámci zajištění služby aktivizačních činností klientů Denního stacionáře Domovinka. Díky finanční podpoře jsme mohli vybavit naši terapeutickou místnost o vodní bublinkovou stěnu.

Společnost Baran - věcný dar v podobě zatemňující rolety i s montáží do naší terapeutické místnosti.

Fotografii naší terapeutické místnosti naleznete v dokumentu níže.

2021

Moravskoslezský kraj - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 byl v době od 1. 1. 2020 s termínem ukončení 30. 6. 2021 realizován projekt Pořízení vozidla pro zajištění sociální služby denního stacionáře.