Podpořené projekty

2022

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022Dotace ve výši 181.500 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu "Nákup a obnova materiálně technického zabezpečení a zajištění oprav a udržování Denního stacionáře Domovinka".