Jak nám můžete pomoci


FINANČNÍM DAREM

  • Jednorázovým bezhotovostním převodem finančního daru nebo trvalým příkazem k úhradě na č. účtu Denního stacionáře Domovinka: 292840182/0300 (do zprávy uveďte DAR)

Na Vaše finanční dary Vám vystavíme doklad a daňově účinnou darovací smlouvu. Je vždy respektován účel, na který je dar věnován.

Fyzické osoby si od základu daně mohou dar odečíst, pokud jeho celková hodnota dosahuje minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Darovanou částku můžete použít při zpracování Vašeho daňového přiznání jako odečitatelnou položku. (Každý dar musíte prokázat potvrzením od příjemce, tedy například naší organizace)


VĚCNÝM DAREM

  • Služby? Věci? Vybavení? Každý má co nabídnout...
  • Výtvarný materiál - papíry, výkresy, barevný papír, malířská plátna, kousky látek, bavlnky, nitě, korálky, knoflíčky, barvy akrylové, temperové, vodové, pastelky apod.
  • Kancelářské potřeby - papíry do tiskárny, propisky, bloky a jiné potřeby
  • Služby tisku - máme množství drobného tisku, jako jsou letáky, vizitky, a další propagační materiál, který potřebujeme nejlépe zdarma vytisknout, máte takovouto možnost?
  • Potraviny - přebytky domácí zeleniny a ovoce ze zahrádky, mouky, cukry, s dostatečnou dobou spotřeby a jiné potraviny.
  • Dopravní služby - rádi bychom se vydali na výlety, ale nemáme čím.
  • Zprostředkování vystoupení, koncertu, besedy - pro zpestření aktivit pro naše klienty můžeme také využít dar v podobě zajímavé akce, která proběhne u nás v Denním stacionáři Domovinka.

Před rozhodnutím něco nám darovat, kontaktujte nás na telefonu: vedoucí služby 731 632 722, sociální pracovnice 731 632 723 nebo emailem domovinka.vedouci@seznam.cz.


SVÝM ČASEM

Chcete aktivně a smysluplně vyplnit váš volný čas? Jste v důchodu, na mateřské dovolené či bez práce? Chcete pomáhat? Nevíte jak? Naši dobrovolníci mohou poskytovat asistenci v rámci zachování soběstačnosti a aktivizace klientů četbou, doprovázením na procházkách, kulturních a sportovních akcích, zapojováním se do volnočasových aktivit, aj.

Nejprve se obraťte na Dobrovolnické centrum Elim Opava, které koordinuje dobrovolníky a vyškolí Vás jako dobrovolníka.