Aktuality

Oblíbenou písničkovou soutěž "Začarovaná písnička" organizovala nezisková organizace Rotary klub. Této soutěže se zúčastnili 2 klienti denního stacionáře Domovinka. Na tuto soutěž se připravovali v rámci aktivit ve stacionáři. Klientka Domovinky se umístila na 2.místě. Akce byla velmi dojemná, všichni soutěžící byli skvělí. Ostatní klienti...

Sportovní olympiádu pro klienty s hendikepem, pořádala Základní škola pro TP v Opavě. Naši klienti DS Domovinka se účastnili této olympiády, ve spolupráci zahraniční s dalšími účastníky ze základních, středních škol z ČR i Polska. Domovinku zastupovali naši 4 klienti. Dva z nich se umístili na předních medailových pozicích a získali krásné 2.a 3....

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme s klienty Domova pro seniory sv. Zdislavy navštívili Den mláďat pořádaný Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou, Opava, p.o., ve spolupráci se Školním statkem, Opava, p.o.

Dne 5.12.2018 ve velkém sále uspořádali klienti a pracovníci Denního stacionáře Domovinka, Mikulášské a vánoční posezení. Byli pozváni klienti, opatrovníci, dárci a zaměstnanci Kongregace Dcer Božské lásky. Klienti si připravili bohatý kulturní program s občerstvením a zpíváním koled. V rámci vánočního posezení došlo k předání dárečků od...

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky pořádala v neděli 2. prosince slavnostní adventní setkání v divadelním sále budovy Marianum. Účelem setkání bylo rozsvěcení první adventní svíčky a poděkování všem spolupracovníkům, podporovatelům, klientům sociálních služeb a jejich příbuzným za spolupráci a podporu v roce 2018. Setkání svým vystoupením...

V pátek 7. září jsme se účastnili Country Vinobraní v sousedním domově pro seniory Domov Bílá Opava, na Rooseveltové ulici č. 3. Počasí přálo, akci doprovázel zábavný program s hudbou a chutným pohoštěním, a nálada byla vynikající!