Aktuality

V neděli 1. prosince 2019, za účasti bezmála 150 lidí, proběhlo ve velkém společenském sále Marianum, slavnostní adventní setkání pořádané zaměstnanci České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. Účelem tohoto setkání bylo zpříjemnění adventního období, poděkování všem podporovatelům, pracovníkům a klientům obou sociálních služeb a jejich rodinám...

V sobotu jsme se s klienty DS Domovinka vydali vlakem za kulturou do Hlavního města Prahy a zde jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Ředitel tohoto divadla, nám umožnil za symbolickou cenu, shlédnout nádherný muzikál Sagvana Tofiho "Čas růží, " jedinečnou symbiózu písní největších hitů
z repertoáru národního umělce Karla Gotta.

Na akci, kterou každý rok pořádá Škola pro Tělesně postižené v Opavě, společně se záchrannými sbory, byli letos pozváni klienti Denního stacionáře Domovinka. Na této společné aktivitě jsme se projeli na loďkách, zkusili jsme si ošetřit rány, vyzkoušeli různou vojenskou techniku a trénovali masáž srdce. Policisté nám dělali otisky prstů a hasiči nám...

Poslední prázdninový den jsme s klienty DS Domovinka navštívili Město Kravaře a zdejší Zámek se zámeckou zahradou a rybníkem. Průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto zámku, také nám zdělila, že toto místo je velmi oblíbené pro pořádání svateb. Klienti byli obdarováni dárky. Vzhledem k příznivému počasí se výlet velmi vydařil.

V polovině srpna jsme s klienty DS Domovinka navštívili Raduňský zámek a jeho zahradu. Průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto zámku. Na prohlídce jsme mohli shlédnout společenské a soukromé pokoje aristokratické rodiny a jejího personálu v prostředí venkovské rezidence, od počátku 19. století až k polovině 20. století, vč....

O letních prázdninách jsme si s klienty DS Domovinka uskutečnili výlet do Leskovce nad Moravicí. Zde jsme pirátskou výletní lodí obepluli celou přehradu Slezskou Hartu společně s výkladem Kapitána lodi. Jelikož nám přálo počasí a svítilo sluníčko, všichni jsme se v přehradě vykoupali. Celodenní putování jsme zakončili pozdním obědem v místní...