Aktuality

V sobotu jsme se s klienty DS Domovinka vydali vlakem za kulturou do Hlavního města Prahy a zde jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Ředitel tohoto divadla, nám umožnil za symbolickou cenu, shlédnout nádherný muzikál Sagvana Tofiho "Čas růží, " jedinečnou symbiózu písní největších hitů
z repertoáru národního umělce Karla Gotta.

Na akci, kterou každý rok pořádá Škola pro Tělesně postižené v Opavě, společně se záchrannými sbory, byli letos pozváni klienti Denního stacionáře Domovinka. Na této společné aktivitě jsme se projeli na loďkách, zkusili jsme si ošetřit rány, vyzkoušeli různou vojenskou techniku a trénovali masáž srdce. Policisté nám dělali otisky prstů a hasiči nám...

Poslední prázdninový den jsme s klienty DS Domovinka navštívili Město Kravaře a zdejší Zámek se zámeckou zahradou a rybníkem. Průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto zámku, také nám zdělila, že toto místo je velmi oblíbené pro pořádání svateb. Klienti byli obdarováni dárky. Vzhledem k příznivému počasí se výlet velmi vydařil.

V polovině srpna jsme s klienty DS Domovinka navštívili Raduňský zámek a jeho zahradu. Průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto zámku. Na prohlídce jsme mohli shlédnout společenské a soukromé pokoje aristokratické rodiny a jejího personálu v prostředí venkovské rezidence, od počátku 19. století až k polovině 20. století, vč....

O letních prázdninách jsme si s klienty DS Domovinka uskutečnili výlet do Leskovce nad Moravicí. Zde jsme pirátskou výletní lodí obepluli celou přehradu Slezskou Hartu společně s výkladem Kapitána lodi. Jelikož nám přálo počasí a svítilo sluníčko, všichni jsme se v přehradě vykoupali. Celodenní putování jsme zakončili pozdním obědem v místní...

V horký červnový den jsme navštívili blízký park Sady Svobody s dominantou Ptačího vrchu. Zavzpomínali jsme si na historické okamžiky Opavy, tvorbu kašny se sochou "nové Opavy" od místního tvůrce Vincence Havla z roku 1958. Připomněli jsme si významné budovy lemující park, prošli symbolickou Hradeckou bránou a došli až k dřívější chloubě Opavy,...

Dne 14.6.2019 jsme díky sponzorskému daru manželů Evy a Karla Baranových, mohli zažít letní zážitkový den. Manželé Baranovi z Neplachovic nás všechny pozvali na svou zahradu, kde si pro nás připravili velmi bohaté občerstvení i s opékáním špekáčků. Seznámili nás s okolím Neplachovického zámku, mohli jsme si pohladit a nakrmit živé koně, vyzkoušet...

Oblíbenou písničkovou soutěž "Začarovaná písnička" organizovala nezisková organizace Rotary klub. Této soutěže se zúčastnili 2 klienti denního stacionáře Domovinka. Na tuto soutěž se připravovali v rámci aktivit ve stacionáři. Klientka Domovinky se umístila na 2.místě. Akce byla velmi dojemná, všichni soutěžící byli skvělí. Ostatní klienti...

Sportovní olympiádu pro klienty s hendikepem, pořádala Základní škola pro TP v Opavě. Naši klienti DS Domovinka se účastnili této olympiády, ve spolupráci zahraniční s dalšími účastníky ze základních, středních škol z ČR i Polska. Domovinku zastupovali naši 4 klienti. Dva z nich se umístili na předních medailových pozicích a získali krásné 2.a 3....