Aktuality

V horký červnový den jsme navštívili blízký park Sady Svobody s dominantou Ptačího vrchu. Zavzpomínali jsme si na historické okamžiky Opavy, tvorbu kašny se sochou "nové Opavy" od místního tvůrce Vincence Havla z roku 1958. Připomněli jsme si významné budovy lemující park, prošli symbolickou Hradeckou bránou a došli až k dřívější chloubě Opavy,...

Dne 14.6.2019 jsme díky sponzorskému daru manželů Evy a Karla Baranových, mohli zažít letní zážitkový den. Manželé Baranovi z Neplachovic nás všechny pozvali na svou zahradu, kde si pro nás připravili velmi bohaté občerstvení i s opékáním špekáčků. Seznámili nás s okolím Neplachovického zámku, mohli jsme si pohladit a nakrmit živé koně, vyzkoušet...

Oblíbenou písničkovou soutěž "Začarovaná písnička" organizovala nezisková organizace Rotary klub. Této soutěže se zúčastnili 2 klienti denního stacionáře Domovinka. Na tuto soutěž se připravovali v rámci aktivit ve stacionáři. Klientka Domovinky se umístila na 2.místě. Akce byla velmi dojemná, všichni soutěžící byli skvělí. Ostatní klienti...

Sportovní olympiádu pro klienty s hendikepem, pořádala Základní škola pro TP v Opavě. Naši klienti DS Domovinka se účastnili této olympiády, ve spolupráci zahraniční s dalšími účastníky ze základních, středních škol z ČR i Polska. Domovinku zastupovali naši 4 klienti. Dva z nich se umístili na předních medailových pozicích a získali krásné 2.a 3....

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme s klienty Domova pro seniory sv. Zdislavy navštívili Den mláďat pořádaný Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou, Opava, p.o., ve spolupráci se Školním statkem, Opava, p.o.

Dne 5.12.2018 ve velkém sále uspořádali klienti a pracovníci Denního stacionáře Domovinka, Mikulášské a vánoční posezení. Byli pozváni klienti, opatrovníci, dárci a zaměstnanci Kongregace Dcer Božské lásky. Klienti si připravili bohatý kulturní program s občerstvením a zpíváním koled. V rámci vánočního posezení došlo k předání dárečků od...