Kontakty

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, zřizovatel sociálních služeb Marianum:

Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Právní forma:

církevní, nestátní nezisková organizace

Statutární zástupce: 

provinční představená: s. M. Klára, FDC - Mgr. Lýdie Obrusníková

Mobil: +420 731 115 286

Webové stránky zřizovatele

: 00494453, DIČ: CZ00494453

Bankovní spojení: 191005065/5500

Datová schránka: xx9cquk

E-mail

provincni@kongregacefdc.cz