Kontakty

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, zřizovatel sociálních služeb Marianum

Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Právní forma

církevní, nestátní nezisková organizace

Statutární zástupce

provinční představená: s. Blanka, Marie Kadlčíková, FDC; mob.: 604 647 165

: 00494453, DIČ: CZ00494453

Bankovní spojení: 191005065/5500

Datová schránka: xx9cquk

mobil: 604 647 165