O nás

Poslání Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy

Posláním Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy v Opavě je poskytovat pobytovou sociální službu lidem ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Snažíme se vytvářet zázemí s rodinným prostředím umožňující žít bezpečný, klidný a důstojný život, a v maximální možné míře udržet soběstačnost a dbát na poskytování péče dle individuálních potřeb. Současně podporujeme častý kontakt s rodinnými příslušníky a zapojení do běžného života společnosti.

Zásady služby:

 • Individuální přístup vycházející z jedinečnosti každého člověka, z potřeb, možností a cílů klientů.
 • Partnerský respektující přístup,
 • Vytváření zázemí s rodinným prostředím se snahou zachování běžného životního stylu,
 • Respektování práva každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení práva druhých osob,
 • Zaměření na fyzické, psychické, sociální a duchovní potřeby.

Cíle služby:

 • Udržet stávající schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stravování, nebo v co nejvyšší možné míře umožnit podílet se na vlastní sebeobsluze, hygieně a stravování.
 • Zajistit potřebnou a individualizovanou péči v oblasti hygieny, stravování a sebeobsluhy tam, kde klient již není schopen spolupráce v těchto oblastech.
 • V maximální možné míře udržovat sociální dovednosti, vč. schopnosti běžné komunikace.
 • Poskytovat ošetřovatelskou a zdravotní péči odpovídající individuálním potřebám klientů.
 • Realizovat aktivity upevňující kontakt s rodinou i běžnou společností a aktivity naplňující volný čas klientů dle jejich zájmu.

Kroky k dosažení cílů:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Sociálně terapeutické činnosti - vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • Aktivizační činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pro koho jsme:

 • Naše služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Spodní věková hranice je 65 let.


Kapacita služby:

 • Kapacita služby je 37 lůžek.


Prostředí a podmínky:

 • Domov má 3 nadzemní podlaží, v 1. podlaží je situována administrativní část, v 2. a 3. podlaží jsou pokoje klientů a zázemí pracovníků přímé a zdravotní péče. Pokoje klientů jsou jednolůžkové a dvoulůžkové.
 • Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem, skříní, polohovatelnou postelí, nočním stolkem. Klient si může pokoj dovybavit podle svého vkusu vlastním nábytkem, obrazy, spotřebiči apod. V domově je dále kaple, vzpomínková místnost a společenská místnosti s televizí. U domova je rovněž zahrada.

Službu neposkytujeme těmto osobám:

 • Pokud osoba žádá o jiný druh sociální služby, než který poskytujeme.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekčních nemocí, např. typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy, apod. a nozokomiálních chorob.
 • Osoba není schopna kolektivního soužití, nebo by chování osoby mohlo z důvodu duševních poruch závažným způsobem narušovat kolektivní soužití.