Společné prostory a vybavení

Přízemí 

Vstup do DS Domovinka

Chodba DS Domovinka

Šatna klientů

Kuchyňka

Denní místnost

Aktivizační místnost

1. patro

Společenská místnost

Pracovna


Automobil pro fakultativní službu svozu