Prostory DS Domovinka

Přízemí 

Vstup do DS Domovinka

Chodba DS Domovinka

Šatna klientů

Kuchyňka

Denní místnost

Aktivizační místnost

Terapeutická místnost


1. patro

Aktivizační místnost s kuchyňskou linkou

Pracovna

Kancelář vedoucího a sociálního pracovníka


Automobil pro fakultativní službu svozu