Naše sociální služby

Téměř každý člověk během svého života stojí před rozhodnutím umístit sebe nebo někoho z blízkých do zařízení poskytujících sociální služby. Rozvoj poskytování sociálních služeb v naší organizaci naplňuje záměry obsažené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 a také v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území města Opavy.

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě, ulice Rooseveltova 886/47, je organizací církevní, nestátní, neziskovou, zařazenou u Ministerstva kultury ČR do Rejstříku evidovaných právnických osob dle zákona 308/91 Sb. Organizace je zřizovatelem sociálních služeb Marianum, kde spadají tyto služby:

Aktuality

Dne 5.12.2018 ve velkém sále uspořádali klienti a pracovníci Denního stacionáře Domovinka, Mikulášské a vánoční posezení. Byli pozváni klienti, opatrovníci, dárci a zaměstnanci Kongregace Dcer Božské lásky. Klienti si připravili bohatý kulturní program s občerstvením a zpíváním koled. V rámci vánočního posezení došlo k předání dárečků od...

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky pořádala v neděli 2. prosince slavnostní adventní setkání v divadelním sále budovy Marianum. Účelem setkání bylo rozsvěcení první adventní svíčky a poděkování všem spolupracovníkům, podporovatelům, klientům sociálních služeb a jejich příbuzným za spolupráci a podporu v roce 2018. Setkání svým vystoupením...

V pátek 7. září jsme se účastnili Country Vinobraní v sousedním domově pro seniory Domov Bílá Opava, na Rooseveltové ulici č. 3. Počasí přálo, akci doprovázel zábavný program s hudbou a chutným pohoštěním, a nálada byla vynikající!