Naše sociální služby

Téměř každý člověk během svého života stojí před rozhodnutím umístit sebe nebo někoho z blízkých do zařízení poskytujících sociální služby. Rozvoj poskytování sociálních služeb v naší organizaci naplňuje záměry obsažené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a také v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území města Opavy.

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě, ulice Rooseveltova 886/47, je organizací církevní, nestátní, neziskovou, zařazenou u Ministerstva kultury ČR do Rejstříku evidovaných právnických osob dle zákona č. 308/91 Sb. Organizace je zřizovatelem sociálních služeb Marianum, kde spadají tyto služby:

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu, kterou nám poskytli.

Naši partneři, sponzoři a dárci

Dále děkujeme

firmě Květiny od Kateřiny, Kateřina Kramná,
 a manželům Evě a Karlovi Baranovým, Neplachovice