Naše sociální služby

Téměř každý člověk během svého života stojí před rozhodnutím umístit sebe nebo někoho z blízkých do zařízení poskytujících sociální služby. Rozvoj poskytování sociálních služeb v naší organizaci naplňuje záměry obsažené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 a také v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území města Opavy.

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě, ulice Rooseveltova 886/47, je organizací církevní, nestátní, neziskovou, zařazenou u Ministerstva kultury ČR do Rejstříku evidovaných právnických osob dle zákona 308/91 Sb. Organizace je zřizovatelem sociálních služeb Marianum, kde spadají tyto služby:

Aktuality

V neděli 1. prosince 2019, za účasti bezmála 150 lidí, proběhlo ve velkém společenském sále Marianum, slavnostní adventní setkání pořádané zaměstnanci České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. Účelem tohoto setkání bylo zpříjemnění adventního období, poděkování všem podporovatelům, pracovníkům a klientům obou sociálních služeb a jejich rodinám...

V sobotu jsme se s klienty DS Domovinka vydali vlakem za kulturou do Hlavního města Prahy a zde jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Ředitel tohoto divadla, nám umožnil za symbolickou cenu, shlédnout nádherný muzikál Sagvana Tofiho "Čas růží, " jedinečnou symbiózu písní největších hitů
z repertoáru národního umělce Karla Gotta.

Na akci, kterou každý rok pořádá Škola pro Tělesně postižené v Opavě, společně se záchrannými sbory, byli letos pozváni klienti Denního stacionáře Domovinka. Na této společné aktivitě jsme se projeli na loďkách, zkusili jsme si ošetřit rány, vyzkoušeli různou vojenskou techniku a trénovali masáž srdce. Policisté nám dělali otisky prstů a hasiči nám...