Naše sociální služby

Téměř každý člověk během svého života stojí před rozhodnutím umístit sebe nebo někoho z blízkých do zařízení poskytujících sociální služby. Rozvoj poskytování sociálních služeb v naší organizaci naplňuje záměry obsažené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 a také v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území města Opavy.

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě, ulice Rooseveltova 886/47, je organizací církevní, nestátní, neziskovou, zařazenou u Ministerstva kultury ČR do Rejstříku evidovaných právnických osob dle zákona 308/91 Sb. Organizace je zřizovatelem sociálních služeb Marianum, kde spadají tyto služby:

Aktuality

V sobotu jsme se s klienty DS Domovinka vydali vlakem za kulturou do Hlavního města Prahy a zde jsme navštívili Hudební divadlo Karlín. Ředitel tohoto divadla, nám umožnil za symbolickou cenu, shlédnout nádherný muzikál Sagvana Tofiho "Čas růží, " jedinečnou symbiózu písní největších hitů
z repertoáru národního umělce Karla Gotta.

Na akci, kterou každý rok pořádá Škola pro Tělesně postižené v Opavě, společně se záchrannými sbory, byli letos pozváni klienti Denního stacionáře Domovinka. Na této společné aktivitě jsme se projeli na loďkách, zkusili jsme si ošetřit rány, vyzkoušeli různou vojenskou techniku a trénovali masáž srdce. Policisté nám dělali otisky prstů a hasiči nám...

Poslední prázdninový den jsme s klienty DS Domovinka navštívili Město Kravaře a zdejší Zámek se zámeckou zahradou a rybníkem. Průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto zámku, také nám zdělila, že toto místo je velmi oblíbené pro pořádání svateb. Klienti byli obdarováni dárky. Vzhledem k příznivému počasí se výlet velmi vydařil.

V polovině srpna jsme s klienty DS Domovinka navštívili Raduňský zámek a jeho zahradu. Průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto zámku. Na prohlídce jsme mohli shlédnout společenské a soukromé pokoje aristokratické rodiny a jejího personálu v prostředí venkovské rezidence, od počátku 19. století až k polovině 20. století, vč....

O letních prázdninách jsme si s klienty DS Domovinka uskutečnili výlet do Leskovce nad Moravicí. Zde jsme pirátskou výletní lodí obepluli celou přehradu Slezskou Hartu společně s výkladem Kapitána lodi. Jelikož nám přálo počasí a svítilo sluníčko, všichni jsme se v přehradě vykoupali. Celodenní putování jsme zakončili pozdním obědem v místní...