Projekt "Materiálně-technické vybavení v Domově pro seniory - Domov sv. Zdislavy"

29.11.2023
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu "Materiálně-technické vybavení v Domově pro seniory – Domov sv. Zdislavy".