září 2022

Měsíc září jsme zahájili společným posezením s klienty denního stacionáře Mraveneček na zahradě, kde jsme všichni strávili příjemný čas poznáváním se, povídáním, soutěžemi a opékáním špekáčků. Zúčastnili jsme se také olympiády, kterou pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, kde naši klienti obsadili krásné 1., 2., 3. a 5 místo. Tematicky jsme měsíc září měli zaměřen na zdravovědu, klienti se tak dozvěděli a nacvičovali si, jak ošetřit drobná zranění, přivolat pomoc, byli si projít areál Slezské nemocnice v Opavě, kde si ukázali jednotlivé areály a co se v nich léčí. Mimo to v denním stacionáři proběhla s pracovnicí Slezského zemského muzea biblioterapie a následně se klienti byli podívat ve Slezském zemském muzeu na expozici Encyklopedie Slezska. Nezapomněli jsme ani na nácvik jízdy v hromadné dopravě a vydali se vlakem na výlet do Kravař, kde jsme zavítali na prohlídku zámku a následně si dali v restauraci dobrý oběd.