Novinky

V neděli 1. prosince 2019, za účasti bezmála 150 lidí, proběhlo ve velkém společenském sále Marianum, slavnostní adventní setkání pořádané zaměstnanci České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. Účelem tohoto setkání bylo zpříjemnění adventního období, poděkování všem podporovatelům, pracovníkům a klientům obou sociálních služeb a jejich rodinám...

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky pořádala v neděli 2. prosince slavnostní adventní setkání v divadelním sále budovy Marianum. Účelem setkání bylo rozsvěcení první adventní svíčky a poděkování všem spolupracovníkům, podporovatelům, klientům sociálních služeb a jejich příbuzným za spolupráci a podporu v roce 2018. Setkání svým vystoupením...

Ve dnech 21. 9. - 23. 9. 2018 slaví Kongregace Dcer Božské Lásky, která je zřizovatelem sociálních služeb Marianum, 150. let od svého založení Matkou Františkou Lechnerovou. Svou službu vykonávají řeholní sestry v oblasti vzdělávání, v sociálních službách, v péči o vězněné, v pastoraci mládeže a ve farnostech. V současné době působí ve 20 zemích. V...