DPS + DS: Adventní setkání,      1. 12. 2019

02.12.2019

V neděli 1. prosince 2019, za účasti bezmála 150 lidí, proběhlo ve velkém společenském sále Marianum, slavnostní adventní setkání pořádané zaměstnanci České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. Účelem tohoto setkání bylo zpříjemnění adventního období, poděkování všem podporovatelům,  pracovníkům  a  klientům  obou  sociálních  služeb  a  jejich rodinám za spolupráci a podporu po celý rok 2019. Program byl zahájen zapálením první svíčky na adventním věnci provinční představenou s. Blankou. Celé toto setkání bylo obohaceno představením Národopisného souboru  Bejatka  ze  Štítiny,  hudebním  vystoupení  klientů  Jakuba  Kalinowského  a  Lucie  Stříbné z Denního stacionáře Domovinka, připomenutím tradic adventu povídáním babičky a její vnučky ztvárněné paní Helenou Péčyovou a Anetou Reichelovou. Příjemnou atmosféru celého nedělního odpoledne doplnila talentovaná zpěvačka Anežka Margecínová, kterou na klavír doprovázel pan Tomáš Mludek.

Velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách této krásné akce, sponzorovi akciové společnosti  Kofola  se sídlem  v  Krnově,  všem účinkujícím, kteří vystupovali bez jakéhokoliv nároku na honorář a nepochybně všem zúčastněným, kteří se dokázali chvíli pozastavit a zpříjemnit si tento adventní čas.