Adventní setkání, 02.12.2018

10.12.2018

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky pořádala v neděli 02.12.2018 slavnostní adventní setkání v divadelním sále budovy Marianum. Účelem setkání bylo rozsvěcení první adventní svíčky a poděkování všem spolupracovníkům, podporovatelům, klientům sociálních služeb a jejich příbuzným za spolupráci a podporu v roce 2018. Setkání svým vystoupením zpestřili klienti denního stacionáře Domovinka, Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny, Schola Jezdkovice a soubor Ovčáci.

Setkání se účastnilo 200 lidí a atmosféra byla pohodová a předvánoční, jak se můžete přesvědčit na fotografiích.