září 2023

V měsíci září jsme se zúčastnili akce Ochrana člověka za mimořádných situací, na které se klienti mohli podívat a vyzkoušet si vybavení hasičů, policie, záchranné služby, armády ČR a také se projet na loďkách po řece. Vlakem jsme si udělali výlet do Bruntálu, kde jsme byli pozváni na prohlídku pivovaru Hasič spojenou s dobrým obědem a ochutnávkou nealkoholického piva. V multikině Cinestar jsme zhlédli film Nikdy neříkej nikdy a také jsme zavítali na den otevřených dveří do Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Zašli jsme si také na výstavu Multismyslové prostředí Snoezelen, která byla ke zhlédnutí v obchodním domě Breda. Ve stacionáři jsme začali s podzimním tvořením, abychom si mohli udělat podzimní výzdobu.