říjen 2020

V tuto dobu se sklízí poslední ovoce ze zahrad, proto i my jsme se pokusili různými technikami vyrobit si jablka a hrušky. Barevné spadané listí nám posloužilo k výrobě sov a růžiček. Technikou horkého vosku jsme si vytvořili krásně barevné listy. Nezapomněli jsme ani na procvičování paměti luštěním křížovek spojenou s nácvikem grafomotoriky. Návštěvou Památníku Petra Bezruče jsme se o tomto básníkovi dozvěděli spoustu zajímavých věcí.