prosinec 2023

Adventní čas jsme si s klienty moc užili. Opakovaně jsme byli v aquaparku Bruntál, manželé Baranovi nás pozvali na vánoční punč a ochutnávku zabijačkových pochoutek na trhy, v multikině Cinestar jsme zhlédli komedii Jak přežít svého muže. Také k nám zavítal Mikuláš s čertem a andělem, rozdal nadílku a následně jsme všichni jako čerti a andělé zavítali s malou nadílkou také do Domova pro seniory sv. Zdislavy. V Domovince si klienti v rámci nácviku v kuchyni několikrát připravovali své svačiny a upekli výborné jablkové řezy. Poctivě také cvičili koledy a písně na vánoční posezení s opatrovníky, které se moc povedlo. Občerstvení formou zákusků jsme dostali jako dar z cukrárny U Pudů a Madel, za což jim moc děkujeme. Klienti pak připravili chlebíčky. Posezení nám zpestřila sestra Filoména, která nám pověděla něco o adventu, klienti zazpívali nacvičené koledy a písně a také vystoupil profesionální taneční pár s ukázkou tanců. Před Vánoci jsme si také s klienty rozdali dárečky, dělaly vánoční zvyky - pouštěli jsme skořápky, rozkrajovali jablka, zpívali koledy a pochutnávali si na cukroví.