Projekt "Venkovní úpravy v Domově sv. Zdislavy"

26.12.2022
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu "Venkovní úpravy v Domově sv. Zdislavy".