Projekt "Zkvalitnění materiálních, technických a hygienických podmínek v Domově pro seniory sv. Zdislavy"

30.06.2022
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 844.000 Kč na realizaci projektu "Zkvalitnění materiálních, technických a hygienických podmínek v Domově pro seniory sv. Zdislavy".