Projekt "Obnova materiálně-technického vybavení v Domově pro seniory - Domově sv. Zdislavy"

07.12.2022
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu "Obnova materiálně-technického vybavení v Domově pro seniory - Domově sv. Zdislavy".