Projekt "Materiálně-technické vybavení Domova pro seniory sv. Zdislavy v Opavě"

08.12.2021
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu "Materiálně-technické vybavení Domova pro seniory sv. Zdislavy v Opavě".