Projekt "Instalace výtahu v domově pro seniory

02.07.2021
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu "Instalace výtahu v domově pro seniory".