Projekt "Polohovatelná lůžka a další materiálně technické vybavení pro uživatele domova pro seniory"

15.12.2020
  • V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu "Polohovatelná lůžka a další materiálně technické vybavení pro uživatele domova pro seniory".