150. výročí Kongregace Dcer Božské Lásky

20.08.2018

Ve dnech 21. 9. - 23. 9. 2018 slaví Kongregace Dcer Božské Lásky, která je zřizovatelem sociálních služeb Marianum, 150. let od svého založení Matkou Františkou Lechnerovou. Svou službu vykonávají řeholní sestry v oblasti vzdělávání, v sociálních službách, v péči o vězněné, v pastoraci mládeže a ve farnostech. V současné době působí ve 20 zemích. V České republice sídlí v Opavě a v Praze.

Slavnost bude zahájena v pátek 21. 9. 2018 v 18 hod. mši svatou v kapli Božského Srdce Páně (Marianum), po které následuje v 18:45 koncert duchovní hudby. Svatou mši slouží otec děkan Th.D. Jan Czudek. V rámci koncertu zazní skladby v podání Aleny Čechové Mazgajové, Pavla Hanslíka, Jiřího Čecha a zpěv rodiny Larischových.

22. 9. 2018 bude probíhat od 14 hod. v sálu budovy Marianum konference se zaměřením na historické okamžiky Kongregace Dcer Božské Lásky.

23. 9. 2018 bude slavnostní mší svatou oslava výročí ukončena. Nedělní mše svatá začne v 11 hod., opět v kapli Božské Srdce Páně a hlavním celebrujícím bude pomocný biskup ostravsko - opavské diecéze Mons. Martin David.

"Konat dobro, dávat radost, činit šťastným a vést k nebi." Matka Františka Lechnerová