červen 2023

V měsíci červnu se konala Olympiáda handicapovaných sportovců. Tým reprezentující náš stacionář obsadil krásná místa včetně prvního. Svou šikovnost si klienti vyzkoušeli také na Cestě za pokladem, kdy během cesty plnili různé úkoly, za které je čekal na konci poklad. Navštívili jsme výstavu Kouzlo živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr, kde jsme zblízka obdivovali krásné motýly a vlakem si zajeli na Kozmické ptačí louky poznávat jejich faunu a flóru. Jako již tradičně jsme si zašli také do kina a to na český film Život pro samouky.

V tomto měsíci jsme mohli díky nabídce Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pro naše snoezelenové hodiny využívat také univerzitní Snoezelenovou místnost, čímž velmi děkujeme paní Mgr. Kateřině Janků, Ph.D.