březen 2019

Březnové dny nám začaly bohatou aktivitou, trénovali jsme jemnou motoriku. Poté jsme vyrazili do provozu a procvičovali chování v dopravě. Velkým překvapením byl nácvik chování v restauračním zařízení. Jak vybrat jídlo, jak platit, jak si vybrat pití, to vše korunovala objednávka vynikající pizzy. Také jsme v Domovince předčítali a vyráběli tematické záložky do knihy, probíhal voňavý nácvik pečení, kde jsme si vyzkoušeli "boží milosti". V dalších aktivitách jsme cvičili pozornost, soustředění, barvy a práci s abecedou. Společně jsme navštívili Dům umění, kde pro nás byl připraven speciální animační program s linoryty výtvarnice Terezy Smetanové. Seznámili jsme se s tím, jak se takový obraz tvoří, zahráli si na loutky, zazpívali si a vyzkoušeli si létání v oblacích. Někteří jsme si zazpívali v muzikoterapii a jiní se dozvěděli něco více o životě mravenců. Dále jsme se věnovali nácviku nakupování, jemné motorice a kráse v přírodě, kterou jsme spojili s nádhernou výstavou. Vyráběli jsme nádherné jarní dekorace, navštívili farmu s koňmi a zhlédli sbírku kočárů.

Další jarní týden jsme se vydali do obchodního centra na nácvik nákupu oblečení, obuvi ale také občerstvení. Po obědě jsme si společně četli knížky o přírodě. V úterý jsme vařili jablečný kompot, trénovali paměť a psaní a po svačině jsme se všichni společně vydali do kina na filmové představení Psí veličenstvo. Touto cestou bychom rádi poděkovali rodině Fischerových za sponzorský dar, který jsme využili k zakoupení lístků do kina. Byl to nádherný zážitek, který všem udělal obrovskou radost. Po obědě jsme si vyprávěli zážitky z filmu, malovali a předčítali si naučné knihy. Ve středu jsme měli ve skupinkách muzikoterapii (rozdělení proběhlo podle zájmů klientů), při které jsme zpívali písničky, dle vlastního výběru a hráli na hudební nástroje. Po svačině jsme se vydali na výstavu obrazů, které nás všechny moc zaujaly. Po obědě jsme hráli společenské hry. Ve čtvrtek jsme připravovali ovocný salát, při kterém se klienti účastnili krájení a strouhání ovoce. Luštili jsme také křížovky a po svačině jsme se vydali na procházku, během které jsme poznávali dopravní značky. Po obědě jsme předčítali knihy a vyrobili si visačku na kliku. V pátek jsme si zahráli soutěž - vyjmenuj a napiš na tabuli co nejvíce zvířat na vylosované písmeno. Potom jsme si venku vyzkoušeli orientaci na autobusových zastávkách. Po obědě jsme odpočívali při poslechu předčítání klasických pohádek.

V dalším krásném týdnu jsme se vydali do obchodu pro suroviny, ze kterých jsme upekli šneky z listového těsta, na kterých jsme si potom společně pochutnali. V úterý jsme si povídali o zdravém životním stylu a poté jsme se společně protáhli a zacvičili si na čerstvém vzduchu. Po svačině nás navštívili uživatelé z Ekipy (chráněné bydlení), se kterými jsme si všichni společně zazpívali písničky a zatancovali. Ve čtvrtek jsme se zúčastnili akce s názvem Ponožkový den, který byl zorganizován na počest Světového dne Downova syndromu, kde jsme shlédli úžasné taneční a pěvecké vystoupení žáku ze Základních a Praktických škol. Po obědě jsme si vyrobili ponožky z papíru, které si každý klient vybarvil a ozdobil podle své fantazie. V pátek jsme jeli autobusem do Vily Vančurové, kde jsme společně s babičkami a dědečky tvořili velikonoční výzdobu.

V posledním březnovém týdnu jsme z vytvořeného těsta vykrajovali velikonoční motivy, které jsme vybarvili barvami. U této aktivity jsme si zazpívali veselé lidové písničky. Během pozdější arteterapie jsme pracovali s barvami a jemnou motorikou. Na procházce jsme poslouchali ptačí zpěv a ve speciálních obchodech trénovali nakupování a placení nákupu. V úterý jsme si udělali den plný překvapení. Ráno jsme trénovali paměť a poté připravili sál na pěvecké představení a diskotéku s občerstvením. Ve středu probíhal nácvik vaření s jablečným a čokoládovým štrúdlem. Trénovali jsme i úklid kuchyně, jemnou motoriku a psaní textu. Při odpolední muzikoterapii jsme trénovali písně na hudební soutěž a povídali si o jaru. Ve čtvrtek jsme se věnovali nácviku jemné motoriky, přípravě a pečení vynikajících bramboráků. Při nácviku placení a objednávání v obchodech jsme navštívili cukrárnu, kde jsme si objednali občerstvení. Na vlakovém nádraží jsme trénovali orientaci na světelných tabulích a vyzkoušeli jsme si i nákup jízdenek. Bowling byl vrchol nádherného dne, který jsme společně strávili. Tímto děkujeme manželům Jedličkovým za sponzorský dar, který jsme takto krásně využili