DS: Ochrana člověka za mimořádných situací, 06. 09. 2019

07.09.2019

Na akci, kterou každý rok pořádá Škola pro Tělesně postižené v Opavě, společně se záchrannými sbory, byli letos pozváni klienti Denního stacionáře Domovinka. Na této společné aktivitě jsme se projeli na loďkách, zkusili jsme si ošetřit rány, vyzkoušeli různou vojenskou techniku a trénovali masáž srdce. Policisté nám dělali otisky prstů a hasiči nám půjčili jejich vybavení. Na závěr nás čekala sladká odměna. Tato akce byla pro naše klienty velmi přínosná.