DS: Mikulášské a vánoční posezení, 05. 12. 2018

10.12.2018

Dne 5.12.2018 ve velkém sále uspořádali klienti a pracovníci Denního stacionáře Domovinka, Mikulášské a vánoční posezení. Byli pozváni klienti, opatrovníci, dárci a zaměstnanci Kongregace Dcer Božské lásky. Klienti si připravili bohatý kulturní program s občerstvením a zpíváním koled. V rámci vánočního posezení došlo k předání dárečků od "Ježíškových vnoučat 2018." Naši klienti by srdečně chtěli poděkovat všem dárcům (naši dárci: Lenka Klásková ml., Lenka Klásková st., Simona Kuchařová, Lucie Ichová s dcerkou, Dana Hájková, Daniela Novotná, Jana Lišková, Naďa Koželuhová, Pavlína Čmielová, Veronika Matušková, Alena Čechová). Všichni dárci jsou skvělí a my neskutečně děkujeme všem dárcům a celému týmu tohoto projektu. Obrovské díky. Přáním našich klientů pro všechny je radost, štěstí, zdraví a moře lásky. Děkujeme.