Ceník služby DS Domovinka

ÚHRADA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. písm. a), b) a d) až g) a odst. 2, písm. a) je stanovena podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu potřebné míry podpory a pomoci v rámci poskytování základních činností sociální služby, přičemž částka nepřesáhne 125 Kč/hod.


ÚHRADA ZA POSKYTNUTOU STRAVU

Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. c) a odst. 2, písm. b) se řídí cenami smluvního dodavatele:

  • oběd 75 Kč
  • dopolední svačina 16 Kč

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Výše úhrady za fakultativní služby (svoz a odvoz z domova do denního stacionáře, výlety) je stanovena na základě vypočtených, nezbytných nákladů spojených s provozem služebního automobilu a to cenou 8,50 Kč/km